Завршни испит

ИЗДВАЈАМО

baner ispit

 

На Oкружном такмичењу у рецитовању одржаном 11.4.2013. године у Косјерићу, ученици наше школе су остварили одличан успех. Милица Jеверичић V-1 освојила је прво место и пласирала се на Републичко такмичење, а Михаило Перишић IV-1 је био трећи. Честитамо на успеху и Милици желимо много среће у даљем такмичењу.

 

ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ХОЛОКАУСТА


    22. април у нашој школи обележава се као Дан сећања на жртве холокауста. У издвојеном одељењу у Јежевици наставница историје Марина Павловић одржала је кратко предавање на ову тему ученицима седмог и осмог разреда.

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА школске 2012/2013. године

О полагању завршног пспита можете да прочитате детаљније на следећим сајтовима: 
О завршном испиту и Збирке задатака.
Од прошле године сви ученици који са позитивним успехом положе осми разред  
морају положити завршни испит да би могли уписати било коју средњу школу и 
да би добили Уверење о завршеном основном образовању. 

Ове школске године однос познатих и непознатих задатака биће: 25% делимично 
познатих, 75% потпуно непознатих,  познатих задатака неће бити. 
• Завршни испит се полаже два дана – првог дана се полаже српски језик, 
а другог математикa;
• Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином 
благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху 
током школовања у бази података;
• Испит оба дана почиње у 10:00 часова и траје 120 минута;
• Ученици су дужни да у школу дођу у 9:15 часова оба дана одржавања испита;
• На испит из српског језика ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном 
фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, 
плаву хемијску оловку и гумицу;
• На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном 
фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, 
плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
• Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред 
утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на 
другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом 
списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;
• Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и 
према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
• Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком 
(што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. 
Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани 
одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;
• На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, 
бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор 
за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, 
искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, 
белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка;
• На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање 
других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану 
процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника;
• Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит 
пре 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;

Најбоља што ви можете да учините за себе је да брижљиво обрадите задатке из 
збирки задатака што ће вам смањити трему и обезбедити добар успех на испиту.
Ако сте, случајно, у недоумици како се ове године обрачунава број поена, 
знајте да неће бити измена, дакле - на основу општег успеха и успеха на 
завршном испиту можете остварити укупно 100 бодова, и то највише 60 бодова 
по основу општег успеха, а на основу успеха на завршном испиту највише 40.